Nazorg

Nazorg Begrafenisondernemer Grimbergen AIC Heirbrant Brussel

Nazorg – Na de uitvaart blijven we bij AIC HEIRBRANT de familie steunen.

We bieden bijstand op zowel administratief, fiscaal als emotioneel vlak.

We stellen een Gids na overlijden ten dienste aan de familie met info, adressen en telefoonnummers als leidraad voor een volledige administratieve afhandeling na een overlijden. Nazorg en ondersteuning is voor ons een belangrijk onderwerp.

Rouwverwerking

Na het overlijden van een dierbare is het belangrijk om tijd te nemen voor rouwverwerking. Dit kan op verschillende manieren, zoals praten met vrienden en familie, het bijwonen van een rouwgroep of het zoeken van professionele hulp bij een therapeut of psycholoog.

Heb je nood aan een gesprek?

Neem dan contact met ons op en wij begeleiden je naar een nazorgconsulente in uw regio.

www.landvantroost.be 

Administratieve zaken

Na het overlijden moeten er verschillende administratieve zaken worden afgehandeld, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen. Indien nodig nummerplaat van de wagen of verzekeringen laten aanpassen.

Successie – Fiscaliteit – Erfenis

Na het overlijden moeten ook de financiële zaken worden afgehandeld, zoals het stopzetten van uitkeringen en het regelen van de erfenis en nalatenschap. Het is belangrijk om hierbij hulp te vragen van een notaris of executeur.

Zelfstandige of bedrijf

Indien er aandelen of bedrijfsoverdrachten mee gemoeid zijn is het belangrijk om hierbij hulp te vragen van een financieel adviseur of accountant.

Herinneringen bewaren

Het bewaren van herinneringen aan de overledene kan helpen bij het verwerken van het verlies. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een fotoboek of het schrijven van herinneringen in een dagboek.

Zelfzorg

Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen na het overlijden van een dierbare. Dit kan bijvoorbeeld door voldoende rust te nemen, gezond te eten en regelmatig te bewegen.

Toekomstplanning

Na het overlijden van een dierbare kan het helpen om na te denken over de toekomst en nieuwe doelen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een bucketlist of het plannen van een reis. Het kan ook helpen om nieuwe hobby’s of activiteiten te ontdekken.

Crematorium Daelhof – Zemst

Crematorium Daelhof Zemst Uitvaartzorg AIC Heirbrant Grimbergen Meise Strombeek Laken Vilvoorde

Crematorium Daelhof – Zemst is gelegen in vlaams Brabants landsgedeelte. 

Als u dat wenst, kunnen wij hier uw uitvaart organiseren 02/502.14.24

Onthaal

Het onthaal wordt beheerd door het personeel van het crematorium Daelhof. Zij begeleiden de families en indien nodig nemen zij de bloemen mee naar de aula waar de plechtigheid zal plaatsvinden.
Zij staan de families met raad en daad bij.
Het complex beschikt over een parkeerplaats met 130 plaatsen bovengronds en nog eens 80 plaatsen onder het crematorium.

Ceremonie

Bij elke ceremonie is een ceremoniemeester aanwezig.
Muziek, fotoprojecties en toespraken kunnen geregeld worden. De mening van de familie wordt altijd gerespecteerd.

Er zijn standaardteksten, maar u kunt ook een persoonlijk tintje geven door eigen teksten en foto’s aan te leveren. U kunt ook een pastoor of andere voorganger vragen om de afscheidsdienst te leiden. Er zijn 3 zalen beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op onze pagina plechtigheid

Crematorium Daelhof Uitvaartzorg AIC Heirbrant Grimbergen Strombeek Wolvertem Laken

Live stream

Het is mogelijk om de ceremonie live te volgen. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om de ceremonie te volgen of je nu thuis bent of in het buitenland.
Het is ook mogelijk om tegen een kleine vergoeding de ceremonie op te nemen op een USB-stick. Deze krijgt u na de plechtigheid mee.

Asbestemming

De urn kan ook worden bijgezet in een begraafplaats voor één of meer personen. Er zijn ook columbaria beschikbaar.

Ashouder

Familie in eerste en tweede rang kan op specifieke aanvraag een klein gedeelte as verkrijgen in een ashouder. Later kan men een juweel met as vullen als aandenken. Zie juweel met as

Strooiiweide

Naast het crematorium kunt u kiezen voor asverstrooiing. Er zijn 2 perken aanwezig.

Gedenkplaatje

Naats de strooiiweide is er mogelijkheid een gedenkplaatje op te hangen. Deze kan met of zonder foto.

 

Cafetaria – Koffietafel – Receptie

Indien men dit wenst is er de mogelijkheid om de familie, nabestaanden en vrienden na de plechtigheid een consumptie aan te bieden. In het crematorium kan u een zaal daartoe  huren. Dit samenzijn is erop gericht om herinneringen aan te halen.  

U kan alle informatie, prijzen en mogelijkheden dienaangaande bekomen op onze pagina Koffietafel – Receptie.

Crematorium Daelhof Zemst Uitvaartzorg AIC Heirbrant Grimbergen Meise Strombeek Laken Vilvoorde
Crematorium Daelhof - Zemst

Corona

Corona – Hierna de aanbevelingen voor de Belgische funeraire sector vanaf 1 september 2021.

Geachte bedroefde familie,
U bent geconfronteerd met de pijnlijke beproeving van het afscheid van een dierbare.
Desondanks de gezondheidscrisis die ons land treft, is het belangrijk taak om u de mogelijkheid te bieden deze volgens uw wensen te organiseren.
Desalniettemin moeten we samen bepaalde gezondheidsregels respecteren die bedoeld zijn om ons allemaal te beschermen tegen infectie en om bij te dragen aan de gemeenschappelijke strijd om Corona uit te roeien.

Voor Regio Brussel – (Crematorium Ukkel)

Plechtigheid

 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in een openbare plaats. 
 • Handhygiëne – Regelmatig de handen ontsmetten.
 • Het aantal aanwezigen bij plechtigheden werd vastgelegd op 200 personen, in absolute waarde, die zich in principe gelijktijdig in de betreffende ceremoniezaal mogen bevinden. 
 • Desondanks, dient men rekening te houden met de effectieve capaciteit van de zaal en met de naleving van de regels van social distancing, hetzij: 1,5m tussen personen of toegestane personengroepen.
 • Ondanks alle emoties, is het afgeraden de kist aan te raken bij de hommage aan uw overledene.
 • Geen rouwbetuiging te organiseren en dit om handdrukken en knuffels te vermijden, wat momenteel nog verboden is. 

 Voorbereiding van de plechtigheden

 • Wat betreft de voorbereiding van de plechtigheden is het aangeraden om gebruik maken van e-mail en telefoon om contact tussen personen zo veel mogelijk te beperken.

 Koffietafels – Receptie – Horeca

 • Tussen de koffietafels is een afstand van 1,5m en kunnen er 8 personen plaats nemen.
 • De bediening bij koffietafels of receptie gebeurt aan tafel.
 • De verplaatsingen worden gelimiteerd tot het essentiële en met verplichting van het dragen van een mondmasker.
 • De tafels werden geplaatst op een manier om gezinsgroeperingen wettelijk toe te staan. Een controleprotocol voor het CO2 luchtgehalte is van kracht samen met regelmatige ventilatiemaatregelen.

Plechtigheden in open lucht

De aanwezigheid bij plechtigheden in open lucht (uitstrooiingen, begrafenis, crematie, bijzettingen in columbarium) werd vastgelegd op 400 personen in absolute waarde met naleving van de regels van social distancing tussen personen of toegestane personengroepen.

Voor Vlaanderen

Plechtigheden / begroetingen

 • Alle maatregelen vervallen behalve het verplicht dragen van een mondmasker voor alle aanwezigen.
 • de afstandsregel vervalt. Echter is het aangeraden deze nog toe te passen als het aantal aanwezigen en het volume van de ruimte dit toelaat.

Koffietafels

Alle maatregelen voor een koffietafel of receptie vervallen behalve het verplicht dragen van een mondmasker door alle aanwezigen bij verplaatsingen en degenen die de bediening verzorgen.
Er dient een luchtkwaliteitsmeter in de ruimte aanwezig te zijn.

Thuisopbaring

Niet toegelaten indien Corona positief.

Erediensten

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

Mondmaskers en basisregels

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarnaast blijven verluchting, ventilatie en handhygiëne eveneens essentieel.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

www.info-coronavirus.be

Uitvaartartikelen Asjuwelen Armbanden Askaders Begrafenisondernemer AIC Heirbrant Brussel Strombeek Meise Grimbergen

Gids Mijn Laatste Wensen

Gids Mijn Laatste Wensen

De Gids “Mijn Laatste Wensen” is een onschatbare bron aan informatie!

Het doel bestaat erin u zoveel mogelijk antwoorden en informatie te verschaffen op de meeste gestelde vragen.

 • deel één omvat allerhande informatie en keuzemogelijkheden (wetteksten, voorbeelden overlijdensberichten, crematie, begrafenis, … ).
 • deel twee laat u toe uw persoonlijke uitvaart, tot in detail, met eigen vormgeving en uitvoering samen te stellen.

De Gids Mijn Laatste Wensen is gebaseerd op de Belgische wetgeving en helpt u bij het samenstellen van uw uitvaart voor overlijden. Deze is specifiek samengesteld om uw laats  te wensen mee te delen aan uw nabestaanden. Eveneens zijn alle nodige documenten toegevoegd i.v.m. laatste wilsbeschikking, orgaandonatie,….

U kan onze Gids bestellen aan 12,50 EUR + 3,00 EUR verzendingskosten/eenheid = 15,50 EUR.

Korting:

 • 10 eenheden = 10%
 • 15 eenheden = 15%
 • 20 eenheden = 20%

Alvast bedankt.

Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende informatie wenst V.B.C. 02/502.14.24

U kan deze bestellen via onze WEBSHOP  

Gids Mijn Laatste Wensen AIC Heirbrant VBC begrafenisonderneming Brussel Meise Strombeek

Vele vragen

Deze gids zal je helpen doorheen de vele vragen omtrent het vastleggen van uw laatste wensen.Je ka n er alles in noteren en later altijd aanpassen. Verschillende mogelijkheden worden aangehaald.

Doelgroep

Deze gids is voor elkeen die wenst zijn nabestaanden geen zorgen na te laten. Het is een belangrijke handleiding in de keuzes om uw laatste wensen te kunnen realiseren. Men kan in detail alles noteren en aan de nabestaanden ten gepaste tijde informeren.

Direct beschikbaar na overlijden

Deze gids dient wel bereikbaar te zijn onmiddellijk na overlijden. Best is je nabestaanden te informeren over het bestaan van deze gids met je laatste wensen. Best niet in een bankkluis daar men hem dan pas lang na je uitvaart zal ontdekken.

Begrafenisondernemer

Het is aan te raden om naar een begrafenisondernemer te stappen en je wensen met hem bespreken. Nagaan of alles mogelijk is en of je wensen kunnen volbracht worden. Met hem kan je ook eventueel een prijsraming laten opmaken.

Voor meerdere inlichtingen V.B.C. 02/502.14.24

Rouw

rouw - Land van Troost AIC Heirbrant VBC

Rouw – Land van Troost, een inspirerende troostplaats in de natuur waar iedereen welkom is die troost zoekt.

Land van Troost is een inspirerende troostplaats in een ecologisch kader waar je even stil kan staan bij je emoties rond rouw en verlies, waar je troost kan vinden of waar je herinneringen kan achterlaten aan de verschillende gedenkhoeken. Je kan er eveneens herdenkingsrituelen stellen of besloten afscheidsceremonies laten doorgaan. Dit te midden van een natuurlijk en intiem kader. Na periode van uitvaart (begrafenis of crematie) is het verlies confronterend.

Land van troost, waar verdriet verbindt

Deze troostplaats biedt niet alleen erkenning voor rouw, je kan er eveneens in verbinding komen met anderen in een verliessituatie. Ook kan je onder deskundige begeleiding de nodige veerkracht ontwikkelen om de dingen die er niet meer zijn op een andere manier te leren vasthouden. Een idee dat rijpte in 2020, een jaar dat niemand ooit zal vergeten, het jaar waarin zovele mensen werden getroffen door eenzaamheid en verlies. Vind troost in dit stukje land van verbondenheid waar iedereen welkom is.

Fases van rouw

We bespreken en helpen elkeen door de fases van rouw door te komen. Deze stappen van rouw zijn belangrijk in het doorlopen van het rouwproces. Er zijn er 5.

 • Fase 1: ontkenning. 
 • Fase 2: woede. 
 • Fase 3: onderhandelen. 
 • Fase 4: depressie. 
 • Fase 5: aanvaarding.

Rouwverwerking

 • Rouw – en verliesondersteuning
 • Troostwandelingen
 • Workshops
 • Afscheidsceremonieën
 • Gepersonaliseerde gedenkobjecten

Wij wensen je alvast een inspirerend bezoek en veel troost.

 

Contact +32 476 27 31 01

Mevrouw Marlon Grobben

Hauwijkstraat 28 1790 Affligem

info@landvantroost.be

www.landvantroost.be

Orgaandonatie

funerarium AIC Heirbrant VBC strombeek grimbergen

Orgaandonatie. Voor talrijke zieken bestaat de enige hoop op genezing en overleven uit het wachten op een orgaantransplantatie. Sommige patiënten wachten eveneens op een weefseltransplantatie. Men moet echter een waar tekort aan organen vaststellen en dat heeft voor gevolg dat lange wachtlijsten ontstaan.

Wet bij orgaandonatie

Volgens de Belgische wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen mogen de organen en de weefsels bestemd voor transplantatie worden weggenomen. Dit kan op het lichaam van elke Belg die in België woont of van een vreemdeling die sedert meer dan 6 maand zijn woonplaats in België heeft. Tenzij vaststaat dat er tegen het wegnemen een verzet werd uitgedrukt. Het betreft de regel van “schenking zonder verzet” (principe van vermoeden van toestemming). 

Elke persoon (of zijn familieleden van de 1ste graad) die zich niet tegen het schenken van organen heeft verzet is potenieel orgaandonor. Het verzet van de nabestaanden kan vanzelfsprekend de uitgedrukte wil van de schenker niet vervangen. Een formele toelating is niet meer noodzakelijk.

Donorkaart

Een potentiële donor mag een document of een donorkaart op zich dragen. Deze kaart heeft geen wettelijke waarde. Het vergemakkelijkt wel de dialoog tussen de familie van de donor die een dergelijk document op zich droeg en de arts. Het beste is nochtans dat de persoon zijn familie op de hoogte stelt van zijn positieve mening tegenover het afstaan van organen.

Officiële toelating

Iedereen die formeel het afstaan van organen wenst toe te laten wordt verzocht zich naar het gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking). Daar kan men een (gratis) formulier invullen waardoor wordt vastgesteld dat hij na zijn overlijden afstand wenst te doen van zijn organen. De leden van de familie in de eerste graad en de echtgenoot/echtgenote kunnen zich tegen orgaandonatie niet verzetten. Deze wilsbeschikking kan op elk moment gewijzigd worden.

Wegname van organen

Wegname van organen kan op elke persoon worden uitgevoerd, welke ook de ouderdom van de persoon moge zijn, die in een staat is van hersendood. Met andere woorden die aan de gevolgen van een ernstige en onomkeerbare hersenschade overleden is. Dit dient vastgesteld door onafhankelijke geneesheren en geenszins deze van het transplantatieteam.
Wegnemen van organen en de hechting van het lichaam moeten worden uitgevoerd met eerbied voor het stoffelijke overschot. Met andere woorden met respect ten overstaan van de gevoelens van de familie.

Het kisten zal hierna zo spoedig mogelijk plaatshebben, zodat de familie in alle sereniteit de laatste eer aan hun dierbare overledene kan bewijzen. De begrafenis of crematie zal gebeuren naargelang de keuze van de overledene.

Identiteit en orgaandonatie

De identiteit van de donor en die van de recipiënt mogen niet worden medegedeeld.

Bezwaar tegen orgaandonatie

Een persoon die ouder is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten mag zijn bezwaar uitdrukken. Wanneer een persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt. Ten eerste door deze persoon zelf of hetzij, zolang deze persoon in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.

Geestelijke gezondheid

Ten tweede, wanneer iemand wegens geestesziekte niet in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt. Zolang de persoon in leven is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige beheerder of, bij gebrek aan deze, door een naast familielid. Ten laatste, wanneer een persoon bezwaar heeft tegen het afstaan van zijn organen dient hij zich naar het gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking). Daar kan hij een formulier invullen waardoor hij zich tegen om het even welke vorm van afnemen na zijn dood verzet.

Geen organen afnemen

De dokter mag dus geen orgaan afnemen wanneer een persoon op dergelijke wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt. Of wanneer de persoon op een andere wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt (en voor zover dit bezwaar aan de arts werd medegedeeld). Of nog wanneer een nabij familielid kennis van zijn eigen bezwaar aan de dokter heeft gegeven. Dit bezwaar kan echter geenszins tegen de expliciete wens van de donor op. Worden als nabije familieleden beschouwd, de verwanten in de eerste graad alsook de echtgenoot / echtgenote die met de persoon samenleeft.

Register voor orgaandonatie

De wensen (toestemming in of bezwaar tegen orgaandonatie) worden door de Dienst Bevolking naar een centrale databank in het Ministerie van Volksgezondheid overgemaakt (nationaal register). Dit register moet verplicht worden geraadpleegd wanneer het afnemen van organen of stoffen wordt voorzien.

Wegname van organen belet geenzins de begrafenis of crematie.

Voor meerdere inlichten contacteer ons V.B.C. 02/502.14.24

Euthanasie – LEIF

euthanasie AIC Heirbrant begrafenisondernemer laken brussel strombeek

Sommige mensen die te maken krijgen met extreem leed en de artsen de ziekte niet kunnen overwinnen is het levenseinde onvermijdelijk en vragen euthanasie aan.

Euthanasiewet

In België is euthanasie geregeld in de Euthanasiewet van 28 mei 2002.

Euthanasie is een opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek.
Het is enkel wettelijk geoorloofd wanneer het door een arts gebeurd.

Euthanasiewet : voorwaarden en procedure

Euthanasie dient steeds door een arts te gebeuren

 • de arts moet er zich van verzekeren dat de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek.
 • ten tweede moet de arts zeker zijn dat het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk.
 • ten derde moet de arts zijn dat de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet genezen kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Bijkomende voorwaarden

Onverminderd bijkomende voorwaarden die de arts aan zijn ingrijpen wenst te verbinden, dringen zich bepaalde verplichtingen op:

 • de arts moet de patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting, met de patiënt overleg plegen over zijn verzoek tot euthanasie en met hem de eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden, evenals die van de palliatieve zorg, en hun gevolgen bespreken. Hij moet met de patiënt tot de overtuiging komen dat er voor de situatie waarin deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing is en dat het verzoek van de patiënt berust op volledige vrijwilligheid.
 • de verantwoordelijke arts moet zich verzekeren van het aanhoudend fysiek of psychisch lijden van de patiënt en van het duurzaam karakter van zijn verzoek. Daartoe voert hij met de patiënt meerdere gesprekken die, rekening houdend met de ontwikkeling van de gezondheidstoestand van de patiënt, over een redelijke periode worden gespreid.
 • de behandelende arts moet een andere arts raadplegen over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en moet zich vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet genezen kan worden. Hij stelt een verslag op van zijn bevindingen.
 • Een geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en bevoegd om over de aandoening in kwestie te oordelen.

De behandelende arts informeert

 • indien er een verplegend team is, dat in regelmatig contact staat met de patiënt, het verzoek van de patiënt bespreken met het team of leden van dat team.
 • bij uitdrukkelijke wens van de patiënt, het verzoek van de patiënt bespreken met zijn naasten of vertrouwenspersoon die hij aanwijst.
 • zich ervan verzekeren dat de patiënt de gelegenheid heeft gehad om over zijn verzoek te spreken met de vertrouwenspersoon die hij wenste te ontmoeten.

Wanneer de arts van oordeel is dat de patiënt kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, moet hij bovendien:

 • een tweede arts raadplegen, die psychiater is of specialist in de aandoening in kwestie, en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en moet zich vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet genezen kan worden, en van het vrijwillig, overwogen en herhaald karakter van het verzoek. Hij stelt een verslag op van zijn bevindingen. De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en de eerste geraadpleegde arts. De behandelende arts brengt de patiënt op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging.
 • minstens één maand laten verlopen tussen het schriftelijk verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie.

Euthanasieverzoek schriftelijk

Het verzoek van de patiënt moet op schrift zijn gesteld. Het document wordt opgesteld, gedateerd en getekend door de patiënt zelf. Indien de patiënt daartoe niet in staat is, gebeurt het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij de dood van de patiënt.
Deze persoon maakt melding van het feit dat de patiënt niet in staat is om zijn verzoek op schrift te formuleren en geeft de redenen waarom. In dat geval gebeurt de schrift stelling in bijzijn van de arts en noteert die persoon de naam van die arts op het document. Dit document dient bij het medisch dossier te worden gevoegd.

Verzoek herroepen

De patiënt kan te allen tijde het verzoek herroepen, waarna het document uit het medisch dossier wordt gehaald en aan de patiënt wordt teruggegeven.

Alle verzoeken geformuleerd door de patiënt, alsook de handelingen van de behandelende arts en hun resultaat, met inbegrip van het (de) verslag(en) van de geraadpleegde arts(en), worden regelmatig opgetekend in het medisch dossier van de patiënt.

De wilsverklaring

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich van verzekerd heeft:

 • dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • en dat hij niet meer bij bewustzijn is
 • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is

In de wilsverklaring kunnen één of meer meerderjarige vertrouwenspersonen in volgorde van voorkeur aangewezen worden, die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Elke vertrouwenspersoon vervangt zijn of haar in de wilsverklaring vermelde voorganger in geval van weigering, verhindering, onbekwaamheid of overlijden.

Na euthanasie kan men vrij kiezen voor een begrafenis of crematie.

Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Aarzel niet ons te contacteren indien u meer inlichtingen wenst 02/502.14.24

Asverstrooiing in zee België

asverstrooiing op zee AIC Heirbrant VBC

Asverstrooiing in zee België. Naast de klassieke vormen van verstrooiing op gras, biedt de verstrooiing in zee een waardige en aangrijpende manier om de nagedachtenis van de overledene.

Asverstrooiing in zee België is een keuze voor eeuwige vrijheid.

De zeegebieden

Wanneer de verstrooiing in zee geschiedt, wordt de as geborgen in een urn die uit in water oplosbare materialen moet bestaan, ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder rechtsbevoegdheid van België. De “zeegebieden” in de zin van deze wet zijn “de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plat”. De in zee oplosbare urn veroorzaakt geen enkele milieuhinder en wordt reeds in andere buurlanden.

De urn wordt aan de buitenzijde verzegeld en het volgnummer van de crematie wordt door middel van een stempel op de buitenkant aangebracht.

Verloop van een plechtigheid :

 • Het onthaal van de familie en de aanwezigen
 • Het schip vaart de haven uit en begeeft zich naar open zee. Eenmaal aangekomen plaatst het schip zich in een gunstige positie.
 • De plechtigheid. Na de toespra(a)k(en) kan men een laatste groet brengen.
 • De asverstrooiing op zee wordt uitsluitend door de gemeentebeambte verricht. Deze ontvangt de in zee oplosbare asurn en de asuitstrooiing vloeit voort uit het neerlaten van de urn in zee.
  Natuurlijke bloemen kunnen tijdens de plechtigheid mee verstrooid worden.
  Deze plechtigheid verloopt met de nodige eerbied en waardigheid aan de overledene en de nabestaanden.
 • De terugvaart: Het schip laat zijn sirene horen bij het voorbijvaren op de plaats van het neerlaten van de urne.

Een certificaat van laatste rustplaats met de naam van de overledene, het uur, dag en geografische positie waar de as verstrooid werd kan op aanvraag worden opgesteld.

De volledige plechtigheid duurt van de inscheping tot de terugkomst, +/- 1u15.

Specifieke wensen zijn steeds bespreekbaar.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.

V.B.C.  02/502.14.24

Laatste wilsbeschikking

Laatste wilsbeschikking AIC Heirbrant VBC

Elke persoon / declarant, kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, evenals over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.

Manieren van lijkbezorging

De manieren van lijkbezorging zijn : begraven, verstrooien of bewaren van de as na crematie, of op de wijze en volgens de nadere regels.

Indien de declarant verhuist naar een andere gemeente stuurt de burgerlijke stand van de gemeente die beschikt over de laatste wilsbeschikking van de declarant deze laatste wilsbeschikking op naar de gemeente van de nieuwe woonplaats van de declarant.

Deze laatste wilsbeschikking wordt gelijkgesteld met het verlof tot crematie zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 20 juli 1971.

Verklaring bij de Burgerlijke stand

De verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking wordt ingediend door middel van een gedateerd en ondertekend document, dat tegen ontvangstbewijs moet worden overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de declarant is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
De declarant geeft in het document, zijn naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en adres aan. Eveneens moet de declarant duidelijk en ondubbelzinnig een keuze maken uit volgende mogelijkheden:

Mogelijkheden bestemming van je lichaam:

1° begraving van het stoffelijk overschot;
2° crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
3° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;
4° crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
5° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
6° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
7° crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
8° crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;

Mogelijkheden uitvaartplechtigheid:

9° een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;
10° een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;
11° een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;
12° een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;
13° een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;
14° een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;
15° een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging;
16° een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

De declarant kan de verklaring altijd intrekken of wijzigen.

Wat dien je mee te nemen naar de gemeentediensten? Enkel je identiteitskaart.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.

V.B.C.  02/502.14.24

Groepsinformatie

Groepsinformatie AIC Heirbrant VBC

Groepsinformatie. Funeral Academy is de ideale partner voor sociale diensten, verenigingen, administraties, … op zoek naar specifieke informatie aangaande de funeraire sector. Wij bieden informatie en tools aan voor een efficient bijstand en informatiebeleid.

In het kader van onze “dienst informatie”,  wensen wij een kwaliteitsvol informatiebeleid voor individu / familie / patient en betrokken dienst te verwezenlijken. T.t.z. een specifieke informatieaanbod voor de professionele dienst die zijn medewerkers een permanente vorming wenst aan te bieden.

Permanente informatie ter ondersteuning van uw dienst

Groepsinformatie – Doelstelling

 • Info & advies : de diensten ondersteunen en de informatie actualiseren
 • Doelgericht informeren aan nabestaanden
 • Oriëntering, vraag, verwachting en behoefte bij een overlijden beantwoorden
 • Algemene groepsinformatie

Doelgroepen

Onze dienst richt zich in het algemeen naar alle betrokken diensten en verenigingen teneinde elkeen de correcte informatie te bezorgen.

 • Sociale diensten – sociaal assistenten
 • Administraties – Dienstencentra
 • Diverse organismen voor hulp aan personen
 • Professionele groepen (verplegend personeel, diensten palliatieve zorgen,…)

Inhoud

Strategie

Permanent informatieaanbod en tools voor een efficiënt bijstand en groepsinformatiebeleid.

Wetgeving

De wetgeving is voortdurend in beweging en oplettendheid en correcte informatie is belangrijk.

Update

Het is belangrijk regelmatig een update te verkrijgen van alle nieuwigheden. Techniek en de wetenschap staan niet stil.

Nationaal & internationaal

 

Meer inlichtingen: aarzel niet ons te contacteren indien u meer informatie wenst.
V.B.C. 02/502.14.24