Coronavirus Covid-19

Corona – Hierna de aanbevelingen voor de Belgische funeraire sector vanaf 1 september 2021.

Geachte bedroefde familie,
U bent geconfronteerd met de pijnlijke beproeving van het afscheid van een dierbare.
Desondanks de gezondheidscrisis die ons land treft, is het belangrijk taak om u de mogelijkheid te bieden deze volgens uw wensen te organiseren.
Desalniettemin moeten we samen bepaalde gezondheidsregels respecteren die bedoeld zijn om ons allemaal te beschermen tegen infectie en om bij te dragen aan de gemeenschappelijke strijd om Corona uit te roeien.

Voor Regio Brussel – (Crematorium Ukkel)

Plechtigheid

 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in een openbare plaats. 
 • Handhygiëne – Regelmatig de handen ontsmetten.
 • Het aantal aanwezigen bij plechtigheden werd vastgelegd op 200 personen, in absolute waarde, die zich in principe gelijktijdig in de betreffende ceremoniezaal mogen bevinden. 
 • Desondanks, dient men rekening te houden met de effectieve capaciteit van de zaal en met de naleving van de regels van social distancing, hetzij: 1,5m tussen personen of toegestane personengroepen.
 • Ondanks alle emoties, is het afgeraden de kist aan te raken bij de hommage aan uw overledene.
 • Geen rouwbetuiging te organiseren en dit om handdrukken en knuffels te vermijden, wat momenteel nog verboden is. 

 Voorbereiding van de plechtigheden

 • Wat betreft de voorbereiding van de plechtigheden is het aangeraden om gebruik maken van e-mail en telefoon om contact tussen personen zo veel mogelijk te beperken.

 Koffietafels – Receptie – Horeca

 • Tussen de koffietafels is een afstand van 1,5m en kunnen er 8 personen plaats nemen.
 • De bediening bij koffietafels of receptie gebeurt aan tafel.
 • De verplaatsingen worden gelimiteerd tot het essentiële en met verplichting van het dragen van een mondmasker.
 • De tafels werden geplaatst op een manier om gezinsgroeperingen wettelijk toe te staan. Een controleprotocol voor het CO2 luchtgehalte is van kracht samen met regelmatige ventilatiemaatregelen.

Plechtigheden in open lucht

De aanwezigheid bij plechtigheden in open lucht (uitstrooiingen, begrafenis, crematie, bijzettingen in columbarium) werd vastgelegd op 400 personen in absolute waarde met naleving van de regels van social distancing tussen personen of toegestane personengroepen.

Voor Vlaanderen

Plechtigheden / begroetingen

 • Alle maatregelen vervallen behalve het verplicht dragen van een mondmasker voor alle aanwezigen.
 • de afstandsregel vervalt. Echter is het aangeraden deze nog toe te passen als het aantal aanwezigen en het volume van de ruimte dit toelaat.

Koffietafels

Alle maatregelen voor een koffietafel of receptie vervallen behalve het verplicht dragen van een mondmasker door alle aanwezigen bij verplaatsingen en degenen die de bediening verzorgen.
Er dient een luchtkwaliteitsmeter in de ruimte aanwezig te zijn.

Thuisopbaring

Niet toegelaten indien Corona positief.

Erediensten

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

Mondmaskers en basisregels

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarnaast blijven verluchting, ventilatie en handhygiëne eveneens essentieel.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

www.info-coronavirus.be

corona AIC Heirbrant uitvaartondernemer

Gids Mijn Laatste Wensen

Gids Mijn Laatste Wensen

De Gids “Mijn Laatste Wensen” is een onschatbare bron aan informatie!

Het doel bestaat erin u zoveel mogelijk antwoorden en informatie te verschaffen op de meeste gestelde vragen.

 • deel één omvat allerhande informatie en keuzemogelijkheden (wetteksten, voorbeelden overlijdensberichten, crematie, begrafenis, … ).
 • deel twee laat u toe uw persoonlijke uitvaart, tot in detail, met eigen vormgeving en uitvoering samen te stellen.

De Gids Mijn Laatste Wensen is gebaseerd op de Belgische wetgeving en helpt u bij het samenstellen van uw uitvaart voor overlijden. Deze is specifiek samengesteld om uw laats  te wensen mee te delen aan uw nabestaanden. Eveneens zijn alle nodige documenten toegevoegd i.v.m. laatste wilsbeschikking, orgaandonatie,….

U kan onze Gids bestellen aan 12,50 EUR + 3,00 EUR verzendingskosten/eenheid = 15,50 EUR.

Korting:

 • 10 eenheden = 10%
 • 15 eenheden = 15%
 • 20 eenheden = 20%

Alvast bedankt.

Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende informatie wenst V.B.C. 02/502.14.24

Rouw

Rouw

Land van Troost, een inspirerende troostplaats in de natuur waar iedereen welkom is die troost zoekt.

Land van Troost is een troostplaats waar je even stil kan staan bij je emoties rond verlies, waar je troost kan vinden of waar je herinneringen kan achterlaten aan de verschillende gedenkhoeken. Je kan er eveneens herdenkingsrituelen stellen of besloten afscheidsceremonies laten doorgaan. Dit te midden van een natuurlijk en intiem kader.

Deze troostplaats biedt niet alleen erkenning voor rouw, je kan er eveneens in verbinding komen met anderen in een verliessituatie. Ook kan je onder deskundige begeleiding de nodige veerkracht ontwikkelen om de dingen die er niet meer zijn op een andere manier te leren vasthouden.

Contact +32 476 27 31 01

Mevrouw Marlon Grobben

Hauwijkstraat 28 1790 Affligem

info@landvantroost.be

www.landvantroost.be

Orgaandonatie

funerarium AIC Heirbrant Pompes funèbres Bruxelles strombeek

Voor talrijke zieken bestaat de enige hoop op genezing en overleven uit het wachten op een orgaantransplantatie. Sommige patiënten wachten eveneens op een weefseltransplantatie. Men moet echter een waar tekort aan organen vaststellen en dat heeft voor gevolg dat lange wachtlijsten ontstaan.

Wet bij orgaandonatie
Volgens de Belgische wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen mogen de organen en de weefsels bestemd voor transplantatie op het lichaam van elke Belg die in België woont of van een vreemdeling die sedert meer dan 6 maand zijn woonplaats in België heeft, worden weggenomen tenzij vaststaat dat er tegen het wegnemen een verzet werd uitgedrukt. Het betreft de regel van “schenking zonder verzet” (principe van vermoeden van toestemming). Elke persoon (of zijn familieleden van de 1ste graad) die zich niet tegen het schenken van organen heeft verzet wordt verondersteld zijn organen en weefsels na zijn dood af te staan. Het verzet van de nabestaanden kan vanzelfsprekend de uitgedrukte wil van de schenker niet vervangen. Een formele toelating is niet meer noodzakelijk.

Een potentiële donor mag een document of een donorkaart op zich dragen. Deze kaart heeft geen wettelijke waarde, maar vergemakkelijkt de dialoog tussen de familie van de donor die een dergelijk document op zich droeg en de arts. Het beste is nochtans dat de persoon zijn familie op de hoogte stelt van zijn positieve mening tegenover het afstaan van organen.

Iedereen die formeel het afstaan van organen wenst toe te laten wordt verzocht zich naar het gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking), om (gratis) een formulier in te vullen waardoor wordt vastgesteld dat hij na zijn overlijden afstand wenst te doen van zijn organen. De leden van de familie in de eerste graad en de echtgenoot/echtgenote kunnen zich dus tegen het afstaan van organen niet verzetten. Deze wilsbeschikking kan op elk moment gewijzigd worden.

Wegname van organen
Wegname van organen kan op elke persoon worden uitgevoerd, welke ook de ouderdom van de persoon moge zijn, die in een staat is van hersendood, m.a.w. die aan de gevolgen van een ernstige en onomkeerbare hersenschade overleden is. Dit dient vastgesteld door onafhankelijke geneesheren en geenszins deze van het transplantatieteam.
Het wegnemen van organen en de hechting van het lichaam moeten worden uitgevoerd met eerbied voor het stoffelijke overschot en met respect ten overstaan van de gevoelens van de familie. Het kisten zal hierna zo spoedig mogelijk plaatshebben, zodat de familie in alle sereniteit de laatste eer aan hun dierbare overledene kan bewijzen.

Identiteit en orgaandonatie
De identiteit van de donor en die van de recipiënt mogen niet worden medegedeeld.

Bezwaar tegen orgaandonatie
Een persoon die ouder is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten mag zijn bezwaar uitdrukken. Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, hetzij door deze persoon zelf, hetzij, zolang deze persoon in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.
Indien een persoon wegens geestesziekte niet in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang de persoon in leven is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige beheerder of, bij gebrek aan deze, door een naast familielid. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het afstaan van zijn organen dient hij zich naar het gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking) om een formulier in te vullen waardoor hij zich tegen om het even welke vorm van afnemen na zijn dood verzet.
De dokter mag dus geen orgaan afnemen wanneer een persoon op dergelijke wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt, of wanneer de persoon op een andere wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt (en voor zover dit bezwaar aan de arts werd medegedeeld), of nog wanneer een nabij familielid kennis van zijn eigen bezwaar aan de dokter heeft gegeven. Dit bezwaar kan echter geenszins tegen de expliciete wens van de donor op. Worden als nabije familieleden beschouwd, de verwanten in de eerste graad alsook de echtgenoot / echtgenote die met de persoon samenleeft.

Register voor orgaandonatie
De wensen (toestemming in of bezwaar tegen orgaandonatie) worden door de Dienst Bevolking naar een centrale databank in het Ministerie van Volksgezondheid overgemaakt (nationaal register). Dit register moet verplicht worden geraadpleegd wanneer het afnemen van organen of stoffen wordt voorzien.

Voor meer inlichtingen V.B.C. 02/502.14.24

Voor talrijke zieken bestaat de enige hoop op genezing en overleven uit het wachten op een orgaantransplantatie. Sommige patiënten wachten eveneens op een weefseltransplantatie. Men moet echter een waar tekort aan organen vaststellen en dat heeft voor gevolg dat lange wachtlijsten ontstaan.

Wet bij orgaandonatie
Volgens de Belgische wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen mogen de organen en de weefsels bestemd voor transplantatie op het lichaam van elke Belg die in België woont of van een vreemdeling die sedert meer dan 6 maand zijn woonplaats in België heeft, worden weggenomen tenzij vaststaat dat er tegen het wegnemen een verzet werd uitgedrukt. Het betreft de regel van “schenking zonder verzet” (principe van vermoeden van toestemming). Elke persoon (of zijn familieleden van de 1ste graad) die zich niet tegen het schenken van organen heeft verzet wordt verondersteld zijn organen en weefsels na zijn dood af te staan. Het verzet van de nabestaanden kan vanzelfsprekend de uitgedrukte wil van de schenker niet vervangen. Een formele toelating is niet meer noodzakelijk.

Een potentiële donor mag een document of een donorkaart op zich dragen. Deze kaart heeft geen wettelijke waarde, maar vergemakkelijkt de dialoog tussen de familie van de donor die een dergelijk document op zich droeg en de arts. Het beste is nochtans dat de persoon zijn familie op de hoogte stelt van zijn positieve mening tegenover het afstaan van organen.

Iedereen die formeel het afstaan van organen wenst toe te laten wordt verzocht zich naar het gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking), om (gratis) een formulier in te vullen waardoor wordt vastgesteld dat hij na zijn overlijden afstand wenst te doen van zijn organen. De leden van de familie in de eerste graad en de echtgenoot/echtgenote kunnen zich dus tegen het afstaan van organen niet verzetten. Deze wilsbeschikking kan op elk moment gewijzigd worden.

Wegname van organen
Wegname van organen kan op elke persoon worden uitgevoerd, welke ook de ouderdom van de persoon moge zijn, die in een staat is van hersendood, m.a.w. die aan de gevolgen van een ernstige en onomkeerbare hersenschade overleden is. Dit dient vastgesteld door onafhankelijke geneesheren en geenszins deze van het transplantatieteam.
Het wegnemen van organen en de hechting van het lichaam moeten worden uitgevoerd met eerbied voor het stoffelijke overschot en met respect ten overstaan van de gevoelens van de familie. Het kisten zal hierna zo spoedig mogelijk plaatshebben, zodat de familie in alle sereniteit de laatste eer aan hun dierbare overledene kan bewijzen.

Identiteit en orgaandonatie
De identiteit van de donor en die van de recipiënt mogen niet worden medegedeeld.

Bezwaar tegen orgaandonatie
Een persoon die ouder is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten mag zijn bezwaar uitdrukken. Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, hetzij door deze persoon zelf, hetzij, zolang deze persoon in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.
Indien een persoon wegens geestesziekte niet in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang de persoon in leven is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige beheerder of, bij gebrek aan deze, door een naast familielid. Indien een persoon bezwaar heeft tegen het afstaan van zijn organen dient hij zich naar het gemeentehuis te melden (Dienst Bevolking) om een formulier in te vullen waardoor hij zich tegen om het even welke vorm van afnemen na zijn dood verzet.
De dokter mag dus geen orgaan afnemen wanneer een persoon op dergelijke wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt, of wanneer de persoon op een andere wijze zijn bezwaar heeft uitgedrukt (en voor zover dit bezwaar aan de arts werd medegedeeld), of nog wanneer een nabij familielid kennis van zijn eigen bezwaar aan de dokter heeft gegeven. Dit bezwaar kan echter geenszins tegen de expliciete wens van de donor op. Worden als nabije familieleden beschouwd, de verwanten in de eerste graad alsook de echtgenoot / echtgenote die met de persoon samenleeft.

Register voor orgaandonatie
De wensen (toestemming in of bezwaar tegen orgaandonatie) worden door de Dienst Bevolking naar een centrale databank in het Ministerie van Volksgezondheid overgemaakt (nationaal register). Dit register moet verplicht worden geraadpleegd wanneer het afnemen van organen of stoffen wordt voorzien.

Voor meer inlichtingen V.B.C. 02/502.14.24

Euthanasie – LEIF

euthanasie AIC Heirbrant begrafenisondernemer laken brussel strombeek

Sommige mensen die te maken krijgen met extreem leed en de artsen de ziekte niet kunnen overwinnen is het levenseinde onvermijdelijk en vragen euthanasie aan.

Euthanasiewet
In België is euthanasie geregeld in de Euthanasiewet van 28 mei 2002.

Wat zegt de euthanasiewet?
Euthanasie is een opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek.
Het is enkel wettelijk geoorloofd wanneer het door een arts gebeurd.

Euthanasiewet : voorwaarden en procedure
Euthanasie dient steeds door een arts te gebeuren

 • de arts moet er zich van verzekeren dat de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek.
 • de arts moet zeker zijn dat het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk.
 • de arts moet zeker zij dat de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet genezen kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Euthanasiewet : bijkomende voorwaarden
Onverminderd bijkomende voorwaarden die de arts aan zijn ingrijpen wenst te verbinden, dringen zich bepaalde verplichtingen op:

 • de arts moet de patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting, met de patiënt overleg plegen over zijn verzoek tot euthanasie en met hem de eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden, evenals die van de palliatieve zorg, en hun gevolgen bespreken. Hij moet met de patiënt tot de overtuiging komen dat er voor de situatie waarin deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing is en dat het verzoek van de patiënt berust op volledige vrijwilligheid.
 • de arts moet zich verzekeren van het aanhoudend fysiek of psychisch lijden van de patiënt en van het duurzaam karakter van zijn verzoek. Daartoe voert hij met de patiënt meerdere gesprekken die, rekening houdend met de ontwikkeling van de gezondheidstoestand van de patiënt, over een redelijke periode worden gespreid.
 • de behandelende arts moet een andere arts raadplegen over de ernstige en ongeneeslijke aard van de aandoening en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en moet zich vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet genezen kan worden. Hij stelt een verslag op van zijn bevindingen.
 • De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en bevoegd om over de aandoening in kwestie te oordelen.

De behandelende arts brengt de patiënt op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging.

 • indien er een verplegend team is, dat in regelmatig contact staat met de patiënt, het verzoek van de patiënt bespreken met het team of leden van dat team.
 • indien de patiënt dat wenst, het verzoek van de patiënt bespreken met zijn naasten of vertrouwenspersoon die hij aanwijst.
 • zich ervan verzekeren dat de patiënt de gelegenheid heeft gehad om over zijn verzoek te spreken met de vertrouwenspersoon die hij wenste te ontmoeten.

Indien de arts van oordeel is dat de patiënt kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden, moet hij bovendien:

 • een tweede arts raadplegen, die psychiater is of specialist in de aandoening in kwestie,en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging. De geraadpleegde arts neemt inzage van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt en moet zich vergewissen van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet genezen kan worden, en van het vrijwillig, overwogen en herhaald karakter van het verzoek. Hij stelt een verslag op van zijn bevindingen. De geraadpleegde arts moet onafhankelijk zijn ten opzichte van zowel de patiënt als de behandelende arts en de eerste geraadpleegde arts. De behandelende arts brengt de patiënt op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging.
 • minstens één maand laten verlopen tussen het schriftelijk verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie.

Euthanasieverzoek schriftelijk
Het verzoek van de patiënt moet op schrift zijn gesteld. Het document wordt opgesteld, gedateerd en getekend door de patiënt zelf. Indien de patiënt daartoe niet in staat is, gebeurt het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij de dood van de patiënt.
Deze persoon maakt melding van het feit dat de patiënt niet in staat is om zijn verzoek op schrift te formuleren en geeft de redenen waarom. In dat geval gebeurt de schrift stelling in bijzijn van de arts en noteert die persoon de naam van die arts op het document. Dit document dient bij het medisch dossier te worden gevoegd.

Verzoek herroepen
De patiënt kan te allen tijde het verzoek herroepen, waarna het document uit het medisch dossier wordt gehaald en aan de patiënt wordt teruggegeven.

Alle verzoeken geformuleerd door de patiënt, alsook de handelingen van de behandelende arts en hun resultaat, met inbegrip van het (de) verslag(en) van de geraadpleegde arts(en), worden regelmatig opgetekend in het medisch dossier van de patiënt.

De wilsverklaring
Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich van verzekerd heeft:

 • dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • dat hij niet meer bij bewustzijn is
 • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is

In de wilsverklaring kunnen één of meer meerderjarige vertrouwenspersonen in volgorde van voorkeur aangewezen worden, die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Elke vertrouwenspersoon vervangt zijn of haar in de wilsverklaring vermelde voorganger in geval van weigering, verhindering, onbekwaamheid of overlijden.

Aarzel niet ons te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.

Asverstrooiing op zee

Naast de klassieke vormen van asverstrooiing op gras, biedt de asverstrooiing op zee een waardige en aangrijpende manier om de nagedachtenis van de overledene.

Asverstrooiing op zee is een keuze voor eeuwige vrijheid.

Wanneer de asverstrooiing op zee geschiedt, wordt de as geborgen in een urn die uit in water oplosbare materialen moet bestaan, ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder rechtsbevoegdheid van België. De zeegebieden in de zin van deze wet zijn de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plat. De in zee oplosbare urn veroorzaakt geen enkele milieuhinder en wordt reeds in andere buurlanden.

De urn wordt aan de buitenzijde verzegeld en het volgnummer van de crematie wordt door middel van een stempel op de buitenkant aangebracht.

Verloop van de plechtigheid :

 • Het onthaal van de familie en de aanwezigen
 • Het schip vaart de haven uit en begeeft zich naar open zee. Eenmaal aangekomen plaatst het schip zich in een gunstige positie.
 • De plechtigheid. Na de toespra(a)k(en) kan men een laatste groet brengen.
 • De verstrooiing wordt uitsluitend door de gemeentebeambte verricht. Deze ontvangt de in zee oplosbare asurn en de asuitstrooiing vloeit voort uit het neerlaten van de urn in zee.
  Natuurlijke bloemen kunnen tijdens de plechtigheid mee verstrooid worden.
  Deze plechtigheid verloopt met de nodige eerbied en waardigheid aan de overledene en de nabestaanden.
 • De terugvaart: Het schip laat zijn sirene horen bij het voorbijvaren op de plaats van het neerlaten van de urne.

Een certificaat van laatste rustplaats met de naam van de overledene, het uur, dag en geografische positie waar de as verstrooid werd kan op aanvraag worden opgesteld.

De plechtigheid duurt van de inscheping tot de terugkomst, +/- 1u15.

Specifieke wensen zijn steeds bespreekbaar.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren V.B.C. 02/502.14.24

Laatste wilsbeschikking

Elke persoon / declarant, kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, evenals over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.

De manieren van lijkbezorging zijn : begraven, verstrooien of bewaren van de as na crematie, of op de wijze en volgens de nadere regels.

Indien de declarant verhuist naar een andere gemeente stuurt de burgerlijke stand van de gemeente die beschikt over de laatste wilsbeschikking van de declarant deze laatste wilsbeschikking op naar de gemeente van de nieuwe woonplaats van de declarant.

Deze laatste wilsbeschikking wordt gelijkgesteld met het verlof tot crematie zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 20 juli 1971.

De verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking wordt ingediend door middel van een gedateerd en ondertekend document, dat tegen ontvangstbewijs moet worden overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de declarant is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
De declarant geeft in het document, zijn naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en adres aan. Eveneens moet de declarant duidelijk en ondubbelzinnig een keuze maken uit volgende mogelijkheden:

Mogelijkheden bestemming van je lichaam:
1° begraving van het stoffelijk overschot;
2° crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
3° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;
4° crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
5° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
6° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
7° crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
8° crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;

Mogelijkheden uitvaartplechtigheid:
9° een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;
10° een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;
11° een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;
12° een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;
13° een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;
14° een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;
15° een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging;
16° een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

De declarant kan de verklaring altijd intrekken of wijzigen.

Wat dien je mee te nemen naar de gemeentediensten? Enkel je identiteitskaart.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.

V.B.C.  02/502.14.24

Groepsinformatie

session d'info

Funeral Academy is de ideale partner voor sociale diensten, instituten, administraties, … op zoek naar specifieke informatie aangaande de funeraire sector. Wij bieden informatie en tools aan voor een efficient bijstand en informatiebeleid.

In het kader van onze “dienst informatie”,  wensen wij een kwaliteitsvol informatiebeleid voor patient / familie / individu en betrokken dienst. T.t.z. een specifieke informatieaanbod voor de professionele dienst die zijn medewerkers een permanente vorming wenst aan te bieden.

Permanente informatie ter ondersteuning van uw dienst

Doelstelling

 • Info & advies : de diensten ondersteunen en de informatie actualiseren
 • Doelgericht informeren aan nabestaanden
 • Oriëntering, vraag, verwachting en behoefte bij een overlijden beantwoorden

Doelgroepen
Onze dienst informatie richt zich in het algemeen naar alle betrokken diensten teneinde elkeen de correcte informatie te bezorgen.

 • Sociale diensten – sociaal assistenten
 • Administraties – Dienstencentra
 • Diverse organismen voor hulp aan personen
 • Professionele groepen (verplegend personeel, diensten palliatieve zorgen,…)

Inhoud

 • Alle funeraire onderwerpen – De mens en zijn uitvaart

Strategie
Permanent informatieaanbod en tools voor een efficiënt bijstand en informatiebeleid.

Meer inlichtingen: aarzel niet ons te contacteren indien u meer informatie wenst.
V.B.C. 02/502.14.24

Jubileum 10 & 20-jarig bestaan

Jubileum 10 jarig bestaan

De Vereniging voor Begrafenissen en Crematies (V.B.C.) vzw werd door De heer Charles Heirbrant gesticht in juni 1995.

Op 17 juni 2005 vierden wij ons 10-jarig bestaan.

De heer Charles Heirbrant werd ten gepaste moment met een verdienstelijk zelfportret bedacht.

” Ik zou elkeen willen danken die samen dit project heeft opgestart en uitgebreid tot heden. Wij gaan zeker met evenveel enthousiasme en sociaal engagement de volgende jaren tegemoet, bedankt ! “

Charles Heirbrant    Stichter-Voorzitter

begrafenisondernemer brussel heirbrant grimbergen

Jubileum 20 jarig bestaan

Op 19 juni 2015 mochten we ons 20 jarig bestaan vieren.

Het was een fantastische dag zowel voor de medewerkers als voor families en verantwoordelijken van diverse verenigingen en organisties die ons kwamen feliciteren voor het geleverde werk.

Wij zijn allen super gemotiveerd voor de komende jaren.

Bedankt!

V.B.C.

begrafenisondernemer heirbrant brussel grimbergen

Lichaam schenken aan de wetenschap

legs de corps à la science

Indien een persoon zijn lichaam aan de wetenschap wenst te schenken wordt hij verzocht zich rechtstreeks tot de universiteit naar zijn keuze te wenden. De persoon zal duidelijk zijn wens uitdrukken door middel van een eigenhandig schrijven, gedateerd en ondertekend. Hij zal een kopie van dit document behouden en het origineel naar de gekozen universiteit doorsturen.

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de schenker sturen, dat hij bij zijn identiteitskaart dient te voegen zodat zijn verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen. Bij het overlijden zullen de verwanten de wens van de overledene aan de gemeente mededelen en een kopij bezorgen van het document waardoor hij zijn wens heeft uitgedrukt om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken.

De universitaire ziekenhuizen moeten zo vlug mogelijk worden gewaarschuwd. Zij kunnen lichamen weigeren indien :

 • bij het laattijdig verwittigen en afleveren van het lichaam (meer dan 52u.)
 • indien er een autopsie op het lichaam is begaan
 • bij een voorgaande orgaantransplantatie
 • bij een overlijden in het buitenland

De teraardebestelling heeft plaats wanneer alle studies werden uitgevoerd. Een tijdsduur van meerdere weken, maanden en zelfs jaren kan voorbijgaan tussen het nalaten van het lichaam en de teraardebestelling. Enkel indien de familie het uitdrukkelijk heeft gevraagd worden de verwanten niet gewaarschuwd van de dag van de uitvaart, maar alleen van de plaats waar het stoffelijke overschot rust.

Belangrijk
De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.

Voor meer inlichtingen V.B.C. 02/502.14.24