Skip to content

Sociaal

Elkeen verdient een waardig afscheid

Uw begrafenisondernemer

Sociaal en humaan. Wij helpen u en staan aan uw zijde voor, tijdens en na de uitvaart.

Sociaal engagement

Onze Stichter-Voorzitter Charles Heirbrant organiseert sinds 1995, na zijn pensionering, belangeloos uitvaarten voor minder begoede mensen. Hij maakt er reeds jaren een erezaak van om deze doelgroep een respectvol afscheid te bezorgen.

Doel:  Iedereen een waardig en respectvol afscheid te gunnen.  

Wie?  Kansarmen, sociaal geïsoleerde personen en minder begoede doelgroep. 

Hoe?  Informatie, bemiddeling en bijstand bij de organisatie van een uitvaart.

Sociale impact

Iedereen kan door ziekte, jobverlies of ongeval totaal ongewild in de problemen komen.

Sociaal AIC Heirbrant VBC begrafenisonderneming

Het verlies

De dood is een natuurwet.
Als je te maken krijgt met een overlijden, verlies je iets kostbaars. Dit verlies wordt beschouwd als een grote verwarring in het leven van een mens. Dit heeft gevolgen voor het relatieleven, de gezondheid en het moreel van degene die het treft.

Rouwen

Elke rouw is uniek. Het hangt vooral af van de persoonlijkheid van elk en de relatie met de overledene. De fasen van rouw zijn essentieel. Het organiseren van een waardige uitvaart is een van de stappen. Het blijft je hele leven in je geheugen gegrift en markeert je verdriet. Iedereen reageert op zijn eigen manier op het verlies van een dierbare. Er is geen eenduidig ​​antwoord of spelregels om met deze situatie om te gaan.

Bijstand en ondersteuning

Ons team staat tot uw dienst en zal u helpen met het respect dat iedereen verdient. Samen gaan we op zoek naar een oplossing aangepast aan uw noden. 

Sociaal AIC Heirbrant VBC begrafenisonderneming grimbergen meise strombeek laken

Onze krantenartikels

Bekijk hier onze krantenartikels.

Onze erkenningen

Bekijk hier onze erkenningen.

Het respect begint bij het respecteren
van de laatste wil

Het basisprincipe is dat iedereen recht heeft op een degelijk en respectvol afscheid. 

open

Nieuwe regels voor de uitvaartsector vanaf 1 september 2021 COVID-19

X