Skip to content

Voorzorg uitvaart

Uw uitvaart naar uw wensen

Voorzorg uitvaart

Wij staan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking om een uitvaart te organiseren. 

Geen zorgen voor uw nabestaanden.

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Begrafenis of crematie? 
De plechtigheid? Rituelen? Uw overlijdensbericht? Bloemen? 
Maak duidelijke afspraken voor de uitvaart die u verdient, afgestemd op uw laatste wensen.

V.B.C. informeert en begeleid

De meeste mensen vermijden aan hun uitvaart te denken tot ze geconfronteerd worden met een overlijden van een dierbare. Indien uw wacht tot dit pijnlijk en emotioneel moment is het soms zeer moeilijk de juiste beslissingen te treffen.

Voorzorg uitvaart volgens uw eigen keuze en wensen

Een belangrijk aspect is uw laatste wensen omzetten in de praktijk. Bij de uitvaartbespreking kan u zowel materiele afspraken (keuze kist, kisting, lijkwagen,…) alsook persoonlijke wensen bepalen. (begrafenis, crematie, burgerlijke of religieuze plechtigheid, overlijdensbericht, bestemming laatste rustplaats, grafzerk, rouwprentje, muziekkeuze, teksten, foto’s,…. .

Alles volgens uw persoonlijke wensen:

Kledij van de overledene
Verzorging van de overledene / Thanatopraxie
Funerarium / Opbaring
Kisting
Begrafenis / Crematie
Plechtigheid / Muziekkeuze / Teksten / Foto’s
Rituelen
Kist / Urne
Lijkwagen
Overlijdensbericht / In de krant
Rouwdrukwerk / Rouwprentje
Grafzerk
Bloemen
Successierechten?
Orgaandonatie?
Lichaamsschenking
Enz…

De mogelijkheden voor uw voorzorg uitvaart

V.B.C Waakt over uw laatste wensen

V.B.C. waakt over uw laatste wensen

Op gepaste tijdstip zal zij deze laten kennen en respecteren

Hieronder kan u de mogelijkheden voor uw voorzorg uitvaart terugvinden

1 De formule – voorzorg uitvaart spaarrekening 

• V.B.C. zal u gratis en zonder verplichting een offerte maken om alle persoonlijke wensen te noteren en de kostprijs van de uitvaart te bepalen.
• Een voorzorg uitvaart spaarrekening zal op uw naam geopend worden. Aan de rekening is een clausule verbonden, die stelt dat het tegoed uitsluitend bedoeld is tot voldoening van de begrafeniskosten. De gekapitaliseerde intresten blijven op uw naam.
• U stort op deze rekening volgens uw eigen ritme geleidelijk aan het vooropgestelde bedrag.
• De bankinstelling zal na overlijden bij voorlegging van de factuur + een overlijdensakte overgaan tot uitbetaling aan de begrafenisondernemer.

Argumenten die voor deze formule pleiten:

1. Het gespaarde bedrag kan eventueel onmiddellijk worden opgenomen.
2. Er is geen sprake van toelatingsvoorwaarden noch medisch verslag.
3. Vrije keuze van de begunstigden.
4. Het kapitaal dat werd aangelegd om de uitvaart te betalen, wordt niet door de bank geblokkeerd in afwachting van de verdeling van de erfenis door de notaris.
5. De periodiciteit van de stortingen houdt rekening met de financiële mogelijkheden van de spaarder.
6. De intrest die het kapitaal oplevert, wordt bij de successie toegevoegd.
7. Het overblijvende saldo valt in de nalatenschap
8. Het is steeds mogelijk om uw vastgelegde wensen aan te passen
9. U kan deze rekening ook ten aller tijden opzeggen
10. De keuze van de begrafenisondernemer wordt gerespecteerd.
11. Bijstand 24u/24 en 7d/7.

2 De formule – Uitvaartverzekering 

Er bestaan 2 soorten uitvaartverzekeringen

  1. kapitaalsverzekering
  2. dienstenverzekering

Kapitaalsverzekering
Deze bestaat uit een maandelijkse betaling voor een beperkte periode en houdt rekening met het verzekerde bedrag en de leeftijd op het moment van ondertekening.
Een aangewezen begunstigde zal over het kapitaal beschikken.

Dienstenverzekering
Verzekering die geen geld uitkeert maar waar diensten en organisatie worden uitgevoerd.
Men betaald dit contract voor onbepaalde tijd (levenslang).

V.B.C. stelt u en uw nabestaanden gerust

Belangrijk is dat wij samen met u zoeken naar de ideale combinatie volgens uw persoonlijke wensen.

open

Nieuwe regels voor de uitvaartsector vanaf 2 NOVEMBER 2020 COVID-19