Skip to content

Onze diensten

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze diensten

Onze diensten zijn volledig in eigen familiaal beheer. 

Wij werken steeds met het respect voor de religie, de gebruiken en de rituelen.

Regio dienstverlening

We zijn ons bewust van het belang van het leed van een familie die rouwt en zijn vele vragen over de organisatie van een uitvaart. We doen er alles aan om hieraan tegemoet te komen door een gepersonaliseerd afscheid te verzekeren, dit overal in België als in het buitenland.

Onze dienstverlening is niet gebonden aan de regio waar wij gevestigd zijn. Wij staan ten dienste van de getroffen families ongeacht de woonplaats of de plaats van overlijden.

ONZE DIENSTEN

Crematie

Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Dit kan omwille van geloofsovertuiging of om praktische redenen, namelijk om de nabestaande niet op te zadelen met het onderhoud van een graf.

Wat houdt een crematie in?

Een crematie vindt plaats in een crematorium. U kan de dienst zelf regelen of een beroep doen op een begrafenisondernemer.

Mensen kiezen voor crematie om verschillende redenen:

 • Laatste wil
 • Geloofsovertuiging
 • Praktische bezwaren (geen onderhoud van een graf)
 • Ecologische redenen: een ecologische uitvaart zit in de lift

Wat moet u doen bij een crematie?

Om een dierbare te cremeren moet u een toestemming ontvangen van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Wanneer dit een niet-natuurlijk overlijden is, of een overlijden in het buitenland, moet u toestemming van het bevoegde parket aanvragen.

 

Doorgaans is het de begrafenisondernemer die deze aanvraag en het vervoer naar het crematorium voor zich neemt. V.B.C. heeft jarenlang ervaring met crematies en uitvaartdiensten en neemt deze formaliteiten graag van u over. Zo moet u zich geen zorgen maken. De volgende documenten zijn vereist:

 • Een attest waarin de huisarts of dokter die het overlijden vaststelde, verklaart dat er geen teken is van gewelddadige noch verdachte dood.
 • Bij een natuurlijke dood is er een tweede verslag nodig van een arts die door het gemeentebestuur werd aangesteld.
 • Bij een niet-natuurlijk overlijden is er een toelating tot crematie van de procureur des Konings vereist.

De prijs van de verassing verandert naar gelang het over een volwassene, een kind of een noodlijdende gaat, en volgens de dag van de crematie. Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende offerte.

Wat met de asresten?

Een crematorium is een serene plaats waar u samen met vrienden en familie de overledenen kan herinneren. Na de crematie zijn er verschillende manieren waarop u de as kan bewaren of verstrooien.

 • Sommige mensen vinden het fijn (een deel van) de as thuis te bewaren in een urn.
 • U kan de asresten verspreiden op een grasperk van het crematorium of van de gemeentelijke begraafplaats.
 • De asresten kunnen in een columbarium worden bewaard. Dit is een open of gesloten urnenmuur.
 • In de volle grond of in een familiegraf.

Indien de overleden persoon schriftelijk liet weten liever elders te worden verspreid of begraven, kan dat uiteraard ook. Indien de overleden minderjarig is, is de schriftelijke verklaring niet nodig. Deze plaats mag wel geen openbaar terrein zijn. U kan de resten dan bijvoorbeeld verstrooien op zee of in de Schelde.

De asresten kunnen in een urn of tube worden verzameld en met de familie meegaan. Op die manier kan u de overledenen een speciaal plaatsje in uw huis geven. Indien u later toch van gedachten verandert en de as liever niet thuis bewaart, kan deze nog altijd naar een begraafplaats worden gebracht. De assen kunnen worden verspreidt, begraven of in een columbarium worden geplaatst. Elke verplaatsing van de urn dient aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand medegedeeld te worden.

X