Skip to content

Onze diensten

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze diensten

Wij bieden u een volledig beheer en discreet laatste afscheid aan.

We zijn ons bewust van het belang van het leed van een familie die rouwt en zijn vele vragen over de organisatie van een uitvaart. We doen er alles aan om hieraan tegemoet te komen door een gepersonaliseerd afscheid te verzekeren, dit overal in België als in het buitenland.

Wij werken steeds met het respect voor de religie, de gebruiken en de rituelen.

Hieronder kan u onze diensten terugvinden.

ONZE DIENSTEN

Crematie

Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Dit soms door geloofsovertuiging of praktisch om de nabestaande niet op te zadelen met het onderhoud van het graf.

Bij een crematie moet er wettelijk een aanvraag tot cremeren worden ingediend bij de Ambteneaar van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Deze aanvraag kan worden ingediend door:

. hetzij door de persoon die met de begrafenis is belast (een begrafenisondernemer naar uw vrije keuze)
. hetzij door testament of laatste wilsbeschikking

Hij dient in bezit te zijn van een attest waardoor de huisarts (of de dokter die het overlijden heeft vastgesteld) verklaart dat er geen teken is van gewelddadige noch verdachte dood. Voor crematie mag het stoffelijk overschot niet voorzien zijn van een hartstimulator (pacemaker). 

Het tarief van de verassingen verandert naar gelang het over een volwassene, een kind of een noodlijdende gaat, en volgens de dag van de crematie.

Bestemming van de asresten

  • op een grasperk van het crematorium of van de gemeentelijke begraafplaats worden verspreid
  • in een columbarium worden bewaard. Onder de naam “columbarium” begrijpt men een bovengronds gebouw waarin open of gesloten cellen geordend zijn
  • in een perceel bestemd voor teraardebestelling van de urnen, of in volle grond, of in een familiegraf worden begraven · in de territoriale wateren (asverstrooiing op zee of in de Schelde) worden verspreid.
    Indien de overledene het schriftelijk heeft bepaald of indien de familieleden van een overleden minderjarige het vragen kan de as:
  • op een andere plaats dan de begraafplaats worden verspreid of begraven. Deze plaats mag geenszins een openbaar terrein zijn (met uitzondering van de begraafplaats). Indien deze plaats geen eigendom is van de overledene of van zijn nabije familie wordt de voorafgaande schriftelijke toelating van de eigenaar vereist
  • in een urn of tube worden verzameld en aan de familie gegeven om elders dan in de begraafplaats te worden bewaard

Indien de persoon die de as heeft meegenomen van mening verandert en de as niet langer thuis wenst te bewaren kan de as hetzij naar een begraafplaats worden overgebracht om er verspreid, begraven of in een columbarium bewaard te worden, hetzij in de territoriale wateren worden verspreid. Elke verplaatsing van de urn dient aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand medegedeeld te worden.

BELANGRIJK - Dienst NA de uitvaart

Na de uitvaart staat een medewerker alsook onze GIDS “Formaliteiten na de uitvaart” ter uwer beschikking om u wegwijs te maken bij het vervullen van de formaliteiten aangaande pensioenregeling, aangifte successie, opzeg nutsbedrijven,… 

open

Nieuwe regels voor de uitvaartsector vanaf 2 NOVEMBER 2020 COVID-19