Skip to content

Crematie

Wat wij voor u kunnen betekenen

Crematie

Steeds meer mensen kiezen voor crematie. Dit kan omwille van geloofsovertuiging of om praktische redenen, namelijk om de nabestaande niet op te zadelen met het onderhoud van een graf.

Wat houdt een crematie in?

Een crematie vindt plaats in een crematorium.

Mensen kiezen voor crematie om verschillende redenen:

 • Laatste wil
 • Geloofsovertuiging
 • Praktische bezwaren (geen onderhoud van een graf)
 • Ecologische redenen: een ecologische uitvaart zit in de lift

Wat moet u doen bij een crematie?

Om een dierbare te cremeren moet u een toestemming ontvangen van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Wanneer dit een niet-natuurlijk overlijden is, of een overlijden in het buitenland, moet u toestemming van het bevoegde parket aanvragen.

Doorgaans is het de begrafenisondernemer die deze aanvraag en het vervoer naar het crematorium voor zich neemt. V.B.C. heeft jarenlang ervaring met crematies en uitvaartdiensten en neemt deze formaliteiten graag van u over. Zo hoeft u zich geen zorgen maken.

Volgende documenten zijn vereist:

 • Document aanvraag tot cremeren gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.
 • Een attest waarin de huisarts of dokter die het overlijden vaststelde, verklaart dat er geen teken is van gewelddadig noch verdacht overlijden.
 • Bij een natuurlijk overlijden is er een tweede verslag nodig van een arts die door het gemeentebestuur werd aangesteld.
 • Bij een niet-natuurlijk overlijden is er een toelating tot crematie van de procureur des Konings vereist.

Kostprijs

De prijs van de verassing verandert naargelang het over een volwassene, een kind of een noodlijdende gaat, en volgens de dag van de crematie. Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende offerte.

Wat met de asresten?

Een crematorium is een serene plaats waar u samen met vrienden en familie de overledenen kan herinneren. Na de crematie zijn er verschillende manieren waarop u de as kan bewaren of verstrooien.

 • Sommige mensen vinden het fijn (een deel van) de as thuis te bewaren in een urn.
 • U kan de asresten verspreiden op een grasperk van het crematorium of van de gemeentelijke begraafplaats.
 • De asresten kunnen in een columbarium worden bewaard. Dit is een open of gesloten urnenmuur.
 • In de volle grond of in een familiegraf.

Op zee

Indien de overleden persoon schriftelijk liet weten liever elders te worden verspreid of begraven, kan dat uiteraard ook. Indien de overledene minderjarig is, is de schriftelijke verklaring niet nodig. Deze plaats mag wel geen openbaar terrein zijn. U kan de resten dan bijvoorbeeld verstrooien op zee of in de Schelde.

Thuisbewaring

De asresten kunnen in een urn of tube worden verzameld en met de familie meegegeven. Op die manier kan u de overledene een speciaal plaatsje in uw huis geven. Indien u later toch van gedachten verandert en de as liever niet thuis bewaart, kan deze nog altijd naar een begraafplaats worden gebracht. Elke verplaatsing van de urn dient aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand medegedeeld.

Om alle misverstanden te vermijden

Procedure

Een vuurvast steentje, waarop het volgnummer van de crematie is opgenomen, zal men samen met het stoffelijk overschot en de kist in de crematieoven invoeren. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit in deze zal men het volledige verloop van de crematie in de vestiging nagaan en op computer registreren. Al deze gegevens zijn ter beschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Crematie Begrafenisonderneming Heirbrant Bruxelles strombeek Laken meise

Bewaren in een asjuweel

Men kan de as ook op een discrete en intieme manier bewaren in een asjuweel. Deze kan van goud, zilver, staal of titanium zijn met een sober en elegant design. 

uitvaartartikelen AIC Heirbrant Pompes funèbres Bruxelles strombeek

Crematorium van Brussel – Ukkel 

Het Crematorium van Brussel is een intercommunale gesticht in 1933. 
Het is het eerste crematorium in België et tot heden nog steeds het enige in Brussel. 
Adres: Stillelaan 61 – 1180 Ukkel

Crematorium Daelhof – Zemst

Adres: IGS Havicrem – Erasmuslaan 50, Cargovil 1804 Zemst

X