Skip to content

Begrafenis

Wat wij voor u kunnen betekenen

Begrafenis

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats. Deze vorm van lijkbezorging noemt men een begraving of teraardebestelling.

Aangifte
Wij helpen u graag verder met de volledige administratieve afhandeling. Een taak van de begrafenisondernemer naar uw vrije keuze. 

Aanvraag tot begraven
De toelating tot begraven wordt door de dienst Burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van overlijden uitgereikt.

Plechtigheid
Alvorens over te gaan tot de begraving kan men een plechtigheid organiseren in de kerk, in onze aula of een andere plaats naar vrije keuze. 

Concessies
De begrafenis voor vijf jaar, als inwoner van de gemeente, in een gewoon graf in de regio Brussel en Wallonië, is gratis (Vlaanderen 10 jaar). Na die periode mag een andere overledene op die plaats worden begraven. De stoffelijke resten die uit de grond worden gehaald mogen geen andere bestemming krijgen dan degene die de overledene heeft geuit: indien de overledene duidelijk had uitgedrukt dat hij begraven wenste te worden zal zijn stoffelijk overschot geenszins mogen worden verast.

Betalende concessies voor een periode van 10, 15, 20,… tot 50 jaar worden eveneens aangeboden.

De vroegere eeuwig durende concessies werden in concessies voor vijftig jaar veranderd; ze worden gratis hernieuwd voor zover de belanghebbenden de graven onderhouden.
Na het aflopen van het vijftigste jaar der concessie, wanneer het eerste jaar is verstreken, moet de Burgemeester een akte opstellen waardoor hij de belanghebbenden eraan herinnert dat ze het concessierecht kunnen behouden, indien een aanvraag om hernieuwing bij zichzelf wordt ingediend. Deze akte dient naar de bezitter van de concessie of naar zijn erfgenamen of naar zijn rechthebbenden worden gericht. Indien de bezitter van de concessie, of zijn erfgenamen, of zijn rechthebbenden spoorloos zijn wordt een kopie van de akte gedurende één jaar op het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Voor verdere inlichtingen neem gerust vrijblijvend contact op.

V.B.C. 02/502.14.24

open

Nieuwe regels voor de uitvaartsector vanaf 2 NOVEMBER 2020 COVID-19