Begrafenis

Wat wij voor u kunnen betekenen

Begrafenis

Na een overlijden kan de persoon begraven worden op een begraafplaats. Dit noemt men een begrafenis of teraardebestelling. V.B.C. verzorgt ook begrafenisdiensten en de bijbehorende plechtigheden.

Wat houdt een begrafenis in?

In België laten steeds meer mensen zich cremeren in plaats van begraven. Toch zijn er nog mensen die kiezen voor een rustplaats op een klassieke begraafplaats. Dit kan om verschillende redenen zoals een geloofsovertuiging of specifieke laatste wil. Bij een begraafplaats horen ook bloemen en een grafzerk. Ook daarvoor kan u een beroep doen op ons.

Wat moet u doen bij een begrafenis?

Aangifte

Kiest u voor een begrafenis? Dan moet u enkele administratieve maatregelen nemen zoals het indienen van een aangifte. Dit is een formaliteit die wij als begrafenisondernemer van u overnemen. Het is de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van de plaats waar de persoon is overleden, die de toelating tot begraving moet verlenen.

Plechtigheid

Voordat u uw dierbare begraaft, kan u kiezen voor een plechtigheid in de kerk of een aula naar keuze. Wij helpen u met de organisatie van de begrafenisdienst of de plechtigheid. Wij hechten veel belang aan een persoonlijk afscheid.

Begrafenis

Concessie: hoelang heeft u een plaats op het kerkhof / begraafplaats?

Een concessie is een laatste rustplaats op een begraafplaats die u kan verkrijgen of aankopen. Dit kan een grondconcessie zijn voor een klassieke begrafenis, een columbariumconcessie of urneveldconcessie voor een crematie. Hoe lang is deze plaats voor u?

  • Brussel en Wallonië: gratis voor een duurtijd van vijf jaar
  • Vlaanderen: gratis voor een duurtijd van tien jaar
  • U kan een concessie kopen voor een langere periode van 10, 15, 20 tot 50 jaar.

Indien deze periode verstreken is, mag er een andere overledenen op de plaats begraven worden. De stoffelijke resten die uit de grond gehaald worden mogen geen andere bestemming krijgen dan datgene dat de overledene uitte.

Begrafenis : grafzerk

Elke Belgische begraafplaats kent zo zijn eigen voorschriften wat betreft de afmetingen, materialen van grafzerken en -monumenten en het onderhoud. Informeer u dus over de reglementering van de begraafplaats in uw buurt.