Skip to content

Nazorg

Wij blijven u steunen

Nazorg

Nazorg is zeer belangrijk na het verlies van een dierbare. AIC HEIRBRANT blijft de familie steunen na de uitvaart. We bieden bijstand op zowel administratief, fiscaal en emotioneel vlak. Er is steeds een consulent – nazorg – ter beschikking van de familie. 

Platform ten dienste van de familie

Administratieve verplichtingen

Na het overlijden moeten er verschillende administratieve zaken worden afgehandeld, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen. Indien nodig nummerplaat van de wagen of verzekeringen laten aanpassen.

We stellen zowel een consulent als een gratis administratief platform ten dienste aan de familie met info, adressen en telefoonnummers als leidraad voor een volledige administratieve afhandeling na een overlijden. Eveneens zijn er voorgedrukte brieven om naar bevoegde instanties te versturen.

Nazorg en ondersteuning is voor ons zeer belangrijk.

Notaris en nalatenschap

Successie - Fiscaliteit - Erfenis

Na het overlijden moeten ook de financiële zaken worden afgehandeld, zoals het stopzetten van uitkeringen en het regelen van de erfenis en nalatenschap. Het is belangrijk om hierbij hulp te vragen van een notaris of executeur. 

Zelfstandige of bedrijf

Indien er aandelen of bedrijfsoverdrachten mee gemoeid zijn is het belangrijk om hierbij hulp te vragen van een financieel adviseur of accountant.

Rouw in fases

Rouwverwerking

Na het overlijden van een dierbare is het belangrijk om tijd te nemen voor rouwverwerking. Dit kan op verschillende manieren, zoals praten met vrienden en familie, het bijwonen van een rouwgroep of het zoeken van professionele hulp bij een therapeut of psycholoog.

Land van Troost, een inspirerende troostplaats in de natuur waar iedereen welkom is die troost zoekt.

Heeft u nood aan een gesprek?

Neem dan contact met ons op en wij begeleiden u naar onze rouwconsulente in uw regio.

In memorie

Herinneringen bewaren

Het bewaren van herinneringen aan de overledene kan helpen bij het verwerken van het verlies. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een fotoboek of het schrijven van herinneringen in een dagboek.

Zelfzorg

Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen na het overlijden van een dierbare. Dit kan bijvoorbeeld door voldoende rust te nemen, gezond te eten en regelmatig te bewegen.

Toekomstplanning

Na het overlijden van een dierbare kan het helpen om na te denken over de toekomst en nieuwe doelen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een bucketlist of het plannen van een reis. Het kan ook helpen om nieuwe hobby’s of activiteiten te ontdekken.

Contacteer ons voor meer inlichtingen. 02/502.14.24

X