Laatste wilsbeschikking

Laatste wilsbeschikking AIC Heirbrant VBC

Elke persoon / declarant, kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, evenals over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.

Manieren van lijkbezorging

De manieren van lijkbezorging zijn : begraven, verstrooien of bewaren van de as na crematie, of op de wijze en volgens de nadere regels.

Indien de declarant verhuist naar een andere gemeente stuurt de burgerlijke stand van de gemeente die beschikt over de laatste wilsbeschikking van de declarant deze laatste wilsbeschikking op naar de gemeente van de nieuwe woonplaats van de declarant.

Deze laatste wilsbeschikking wordt gelijkgesteld met het verlof tot crematie zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 20 juli 1971.

Verklaring bij de Burgerlijke stand

De verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking wordt ingediend door middel van een gedateerd en ondertekend document, dat tegen ontvangstbewijs moet worden overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de declarant is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
De declarant geeft in het document, zijn naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en adres aan. Eveneens moet de declarant duidelijk en ondubbelzinnig een keuze maken uit volgende mogelijkheden:

Mogelijkheden bestemming van je lichaam:

1° begraving van het stoffelijk overschot;
2° crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
3° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;
4° crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
5° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
6° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
7° crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
8° crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;

Mogelijkheden uitvaartplechtigheid:

9° een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;
10° een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;
11° een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;
12° een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;
13° een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;
14° een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;
15° een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging;
16° een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

De declarant kan de verklaring altijd intrekken of wijzigen.

Wat dien je mee te nemen naar de gemeentediensten? Enkel je identiteitskaart.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.

V.B.C.  02/502.14.24

Gerelateerde artikels