Skip to content

Wat te doen bij overlijden?

Hulp bij overlijden van een dierbare

Bij een overlijden mag u ons steeds contacteren 24u/24 en 7d/7 op het nr 02/502.14.24

Bij een overlijden thuis
U belt een huisarts of dokter van wacht. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden.

Bij overlijden in het ziekenhuis of rusthuis
De arts wordt automatisch geïnformeerd. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden

Overlijden in het buitenland?
Indien een reisverzekering bel het noodnummer. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden

Bij een sterfgeval na een ongeluk of verdacht overlijden?
Politie & parket komen ter plaatse. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden.

Modaliteiten na overlijden

De organisatie van een uitvaart

Het is aan de nabestaanden om de uitvaart te regelen.

Aangifte van overlijden

Voor zowel de administratieve als de praktische modaliteiten in verband met de organisatie van de uitvaart kan de familie dit overlaten aan een begrafenisondernemer naar vrije keuze.

Plaats van overlijden

De aangifte van overlijden dient afgelegd bij de Dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar de persoon is overleden door 2 meerderjarigen, al dan niet verwant tot de overledene, bijvoorbeeld een begrafenisondernemer. Men raadt u nochtans aan om de aanwezigheid van een naast familielid te voorzien om elke vergissing in deze overlijdensverklaring te vermijden.

Dienst Burgerlijke stand

De personen die de verklaring afleggen dienen zich bij de Dienst Burgerlijke Stand aan te melden met hun identiteitskaart, met het trouwboekje van de overledene en met om het even welk document dat de verklaring kan bevestigen (bvb het trouwboekje van de ouders, …). In dit stadium kan het nodig zijn na te gaan of er geen laatste wilsbeschikking is neergelegd.
Na de aangifte van overlijden zal door de gemeente de toelating tot begraven uitgereikt worden, indien het overlijden op haar grondgebied gebeurde. Daarna dient overgegaan tot vaststellen van datum voor de uitvaart en de begraafplaats.

Keuze van teraardebestelling

Indien de overledene geen instructie heeft achtergelaten behoort de beslissing tot de descendenten of, in geval van gehuwde paren, aan de overlevende echtgenoot/echtgenote. In geval van twist binnen de familie betreffende de wijze van teraardebestelling dient de twist voor de Rechtbank van Eerste Aanleg gebracht.

Toelating tot begraven

De wet bepaalt geen uiterste termijn voor de overlijdensverklaring, maar er moet wel voor de uitvaart worden gezorgd. Dit heeft als gevolg dat het overlijden zo vlug mogelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand dient medegedeeld: De ambtenaar van de Burgerlijke Stand is de enige persoon die bevoegd is om een toelating tot begraven op te stellen. Na het officiële overlijdensverslag, opgemaakt door een arts (die eveneens het uur en de oorzaak van het overlijden vaststelt) moeten nochtans 24 uren verplicht voorbijgaan.

Wat kan u al opzoeken en voorbereiden?

 • Wat kan u al opzoeken en voorbereiden?
 • De identiteitskaart
 • Het trouwboekje indien gehuwd
 • Eventueel ook het rijbewijs
 • Leg ook kledij klaar waarin u de overledene wenst opgebaard te zien
 • Ga na of er een uitvaartverzekering of voorzorg overeenkomst is met een begrafenisondernemer.
 • Controleer of er een testament of laatste wilsbeschikking bestaat.
 • Maak een adressenlijst voor de rouwbrieven.

Download GRATIS onze checklist ‘Een uitvaart regelen’, onderaan de pagina, die je kan helpen bij praktische zaken na overlijden.

Praktisch

Akte van overlijden en attesten

Attesten
Er dient een onderscheid gemaakt tussen :

 • copie van uittreksels van overlijdensakte
  om een copie van uittreksel van overlijdensakte te bekomen dient de verzoeker zich bij de Dienst Burgerlijke Stand te melden. Deze taak kan de begrafenisondernemer op zich nemen.
 • de aanwezigheidsattesten klein verlet
  deze attesten dienen om een afwezigheid op het werk of school te rechtvaardigen wanneer men de uitvaart van een verwante bijwoont. Ze kunnen door de diensten van de begrafenisplaats, het crematorium of VBC HEIRBRANT afgeleverd worden.

De kosten van een uitvaart
Bij een uitvaart moet de familie op een zeker aantal kosten rekenen (al dan niet verplicht of veranderlijk). 

Deze kosten omvatten :

Wat te doen bij overlijden? Begrafenisondernemer Grimbergen AIC Heirbrant Strombeek
X