Lichaam schenken aan de wetenschap

Lichaam schenken aan de wetenschap AIC Heirbrant VBC

Indien een persoon zijn lichaam aan de wetenschap wenst te schenken wordt hij verzocht zich rechtstreeks tot de universiteit naar zijn keuze te wenden. De persoon zal duidelijk zijn wens uitdrukken door middel van een eigenhandig schrijven, gedateerd en ondertekend. Hij zal een kopie van dit document behouden en het origineel naar de gekozen universiteit doorsturen.

Schenking lichaam aan de wetenschap

Bewijs van schenking

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de schenker sturen, dat hij bij zijn identiteitskaart dient te voegen zodat zijn verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen. Bij het overlijden zullen de verwanten de wens van de overledene aan de gemeente mededelen en een kopij bezorgen van het document waardoor hij zijn wens heeft uitgedrukt om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken.

Mogelijkheid tot weigeren van het lichaam

De universitaire ziekenhuizen moeten zo vlug mogelijk worden gewaarschuwd. Zij kunnen lichamen weigeren indien :

  • bij het laattijdig verwittigen en afleveren van het lichaam (meer dan 52u.)
  • indien er een autopsie op het lichaam is begaan
  • bij een voorgaande orgaantransplantatie
  • bij een overlijden in het buitenland

De uitvaart

De uitvaart heeft plaats wanneer alle studies werden uitgevoerd. Een tijdsduur van meerdere weken, maanden en zelfs jaren kan voorbijgaan tussen het nalaten van het lichaam en de begrafenis of crematie. Enkel indien de familie het uitdrukkelijk heeft gevraagd worden de verwanten niet gewaarschuwd van de dag van de uitvaart, maar alleen van de plaats waar het stoffelijke overschot rust.

Belangrijk

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.

Voor meer inlichtingen V.B.C. 02/502.14.24

 

Gerelateerde artikels