Asverstrooiing op zee

Naast de klassieke vormen van asverstrooiing op gras, biedt de asverstrooiing op zee een waardige en aangrijpende manier om de nagedachtenis van de overledene.

Asverstrooiing op zee is een keuze voor eeuwige vrijheid.

Wanneer de asverstrooiing op zee geschiedt, wordt de as geborgen in een urn die uit in water oplosbare materialen moet bestaan, ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder rechtsbevoegdheid van België. De zeegebieden in de zin van deze wet zijn de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plat. De in zee oplosbare urn veroorzaakt geen enkele milieuhinder en wordt reeds in andere buurlanden.

De urn wordt aan de buitenzijde verzegeld en het volgnummer van de crematie wordt door middel van een stempel op de buitenkant aangebracht.

Verloop van de plechtigheid :

  • Het onthaal van de familie en de aanwezigen
  • Het schip vaart de haven uit en begeeft zich naar open zee. Eenmaal aangekomen plaatst het schip zich in een gunstige positie.
  • De plechtigheid. Na de toespra(a)k(en) kan men een laatste groet brengen.
  • De verstrooiing wordt uitsluitend door de gemeentebeambte verricht. Deze ontvangt de in zee oplosbare asurn en de asuitstrooiing vloeit voort uit het neerlaten van de urn in zee.
    Natuurlijke bloemen kunnen tijdens de plechtigheid mee verstrooid worden.
    Deze plechtigheid verloopt met de nodige eerbied en waardigheid aan de overledene en de nabestaanden.
  • De terugvaart: Het schip laat zijn sirene horen bij het voorbijvaren op de plaats van het neerlaten van de urne.

Een certificaat van laatste rustplaats met de naam van de overledene, het uur, dag en geografische positie waar de as verstrooid werd kan op aanvraag worden opgesteld.

De plechtigheid duurt van de inscheping tot de terugkomst, +/- 1u15.

Specifieke wensen zijn steeds bespreekbaar.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren V.B.C. 02/502.14.24

Gerelateerde artikels