Een overlijden, wat te doen?

Bij een overlijden mag u ons steeds contacteren 24u/24 & 7d/7 op het nr 02/502.14.24

Bij een overlijden thuis
U belt een huisarts of dokter van wacht. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden.

Bij overlijden in het ziekenhuis of rusthuis
De arts wordt automatisch geïnformeerd. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden

Overlijden in het buitenland?
Indien een reisverzekering bel het noodnummer. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden

Bij een sterfgeval na een ongeluk of verdacht overlijden?
Politie & parket komen ter plaatse. U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden.

Wij zijn er voor u

 • Wat kan u al opzoeken en voorbereiden?
 • De identiteitskaart
 • Het trouwboekje indien gehuwd
 • Eventueel ook het rijbewijs
 • Leg ook kledij klaar waarin u de overledene wenst opgebaard te zien
 • Ga na of er een uitvaartverzekering of voorzorg overeenkomst is met een begrafenisondernemer.
 • Controleer of er een testament of laatste wilsbeschikking bestaat.
 • Maak een adressenlijst voor de rouwbrieven.
 • Waar moet u aan denken na een overlijden?
 • Begrafenis of crematie
 • Kist - Urne
 • Plechtigheid - Afscheidslocatie
 • Muziek - Foto’s - Tekst - Gedicht
 • Bloemen
 • Funerarium - Rouwcentrum
 • Concessie - Uitstrooiing
 • Rouwbrief - Rouwadvertentie in de krant
 • Rouwmaaltijd - Horeca
 • Grafsteen - Urnezerk

Begrafenissen crematies AIC Heirbrant Brussel Grimbergen Laken

De organisatie van een uitvaart
Het is aan de nabestaanden om de uitvaart te regelen.

Voor zowel de administratieve als de praktische modaliteiten in verband met de organisatie van de uitvaart kan de familie dit overlaten aan een begrafenisondernemer naar vrije keuze.

De overlijdensverklaring dient afgelegd bij de Dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar de persoon is overleden door 2 meerderjarigen, al dan niet verwant tot de overledene, bijvoorbeeld een begrafenisondernemer. Men raadt u nochtans aan om de aanwezigheid van een naast familielid te voorzien om elke vergissing in deze overlijdensverklaring te vermijden.
De personen die de verklaring afleggen dienen zich bij de Dienst Burgerlijke Stand aan te melden met hun identiteitskaart, met het trouwboekje van de overledene en met om het even welk document dat de verklaring kan bevestigen (bvb het trouwboekje van de ouders, …). In dit stadium kan het nodig zijn na te gaan of er geen laatste wilsbeschikking is neergelegd.
Na de overlijdensverklaring zal door de gemeente de toelating tot begraven uitgereikt worden, indien het overlijden op haar grondgebied gebeurde. Daarna dient overgegaan tot vaststellen van datum voor de uitvaart en de begraafplaats.
Indien de overledene geen instructie heeft achtergelaten behoort de beslissing tot de descendenten of, in geval van gehuwde paren, aan de overlevende echtgenoot/echtgenote. In geval van twist binnen de familie betreffende de wijze van teraardebestelling dient de twist voor de Rechtbank van Eerste Aanleg gebracht.
De wet bepaalt geen uiterste termijn voor de overlijdensverklaring, maar er moet wel voor de uitvaart worden gezorgd. Dit heeft als gevolg dat het overlijden zo vlug mogelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand dient medegedeeld: De ambtenaar is van de Burgerlijke Stand is de enige persoon die bevoegd is om een toelating tot begraven op te stellen. Na het officiële overlijdensverslag, opgemaakt door een arts (die eveneens het uur en de oorzaak van het overlijden vaststelt) moeten nochtans 24 uren verplicht voorbijgaan.

Attesten
Er dient een onderscheid gemaakt tussen :

 • copie van uittreksels van overlijdensakte
  om een copie van uittreksel van overlijdensakte te bekomen dient de verzoeker zich bij de Dienst Burgerlijke Stand te melden. Deze taak kan de begrafenisondernemer op zich nemen.
 • de aanwezigheidsattesten klein verlet
  deze attesten dienen om een afwezigheid op het werk of school te rechtvaardigen wanneer men de uitvaart van een verwante bijwoont. Ze kunnen door de diensten van de begrafenisplaats, het crematorium of VBC HEIRBRANT afgeleverd worden.

De kosten van een uitvaart
Bij een uitvaart moet de familie op een zeker aantal kosten rekenen (al dan niet verplicht of veranderlijk). 

Deze kosten omvatten :

 • De kist - Urne
 • Het hygiënisch omhulsel
 • De kisting
 • Taksen en - of gemeentezegels
 • Het funerarium - rouwcentrum
 • De rouwwagen - vervoer 
 • Personeelskosten - dragers
 • De plechtigheid - organisatie - voorganger
 • Of : de crematiekosten - columbarium - urnezerk - asuitstrooiing
 • Of : de concessie - grafkelder - grafzerk
 • De rouwbrieven - rouwprentjes
 • Overlijdensberichten in de krant
 • De rouwmaaltijd na de uitvaart 

Wij begeleiden u verder doorheen deze moeilijke periode.

 V.B.C. 02/502.14.24

Contact17

BELANGRIJK - U heeft de vrije keuze van begrafenisondernemer

U heeft de vrije keuze van begrafenisondernemer. Niemand, noch enige instelling mag u een begrafenisondernemer opleggen wat ook de plaats of omstandigheden van overlijden zijn. Indien er reeds een begrafenisondernemer werd aangesteld door Politie of parket zonder uw medeweten, wees er u dan van bewust dat u nog altijd kan wijzigen van begrafenisondernemer volgens uw eigen keuze.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

map img