Gecondoleerd met het verlies van Omer. Ik wens jullie veel licht liefde en kracht om dit grote verlies te dragen. Moge de steun van vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies verzachten.
Wij willen Omer ook eren voor zijn inzet gedurende vele jaren in kwb Ganshoren. Omer was één van de drijvende krachten van de kwb Ganshoren, de brochure die verscheen n.a.v. 50 jaar kwb Ganshoren was grotendeels zijn werk