Coronavirus

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in de Vlaamse openbare crematoria

Aansluitend op de besluiten uitgevaardigd door de overheid ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus willen wij u concreet informeren over de maatregelen die van toepassing zullen zijn in de Vlaamse openbare crematoria.
Een crematorium is bij uitstek een plaats waar veel mensen bij elkaar komen. Wij willen uiteraard alles in het werk stellen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, waardoor wij genoodzaakt zijn een aantal beperkende maatregelen door te voeren.

Hieronder vindt u de maatregelen die van toepassing zijn met ingang vanaf zaterdag 14 maart en die minstens tot en met 3 april 2020 van toepassing zullen zijn in alle Vlaamse openbare crematoria:

1. Crematies
De uitvoering van de crematies blijft verzekerd zonder beperkende maatregelen.
2. Afscheidsplechtigheden
Het organiseren van afscheidsplechtigheden blijft mogelijk, maar hier gelden wel
beperkende maatregelen:
- een afscheidsplechtigheid kan alleen in beperkte kring worden georganiseerd,
d.w.z. dat familieleden in eerste en tweede rang de afscheidsplechtigheid kunnen bijwonen en dit met een absoluut maximum aantal deelnemers van max 15 personen;
- er kan niet worden gecondoleerd om persoonlijke contacten te vermijden;
- in de aula moet voldoende afstand tussen de aanwezigen worden bewaard - 1,5 m.
- de rouwkaartjes worden niet uitgedeeld maar klaar gelegd zodat de aanwezigen zelf hun exemplaar kunnen nemen;
- iedereen moet voldoende de nodige hygiëne-maatregelen in acht nemen.
3. Rouwmaaltijden
Aangezien alle horeca-activiteiten verboden worden, worden alle koffietafels en
uitvaartmaaltijden geannuleerd. Er kunnen m.a.w. geen koffietafels meer georganiseerd
worden in de crematoria.
4. Tot slot
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat families omwille van de genomen maatregelen overwegen om een uitvaart uit te stellen totdat de dreiging van het coronavirus is verdwenen en de maatregelen worden opgeheven.

www.info-coronavirus.be

Coronavirus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

map img